Voor alle medische keuringen denk aan:

-
Geldige legitimatie.

- Ingevuld keuringsformulier. Papieren voor scheepvaart offshore en duikers,
15 min voor aanvang van de keuring invullen.
De formulieren met respectievelijk: Nederlandse vragenlijst offshore en scheepvaart, Engelse vragenlijst scheepvaart en vragenlijst sportduiken kunnen ook met de links hieronder worden gedownload en ingevuld worden meegenomen:
Nederlandse vragenlijst: offshore scheepvaart medische keuring  
English questionnaire:    examination seafarer and offshore crew
Sportduikers vragenlijst: medische keuring

- Denk aan het meenemen van uw bril en eventuele reserve bril. Lensdragers, denk aan lenzendoosje.

- Medicijnen, neem de doosjes mee of een medicijnlijst.

- Urine meenemen, +/- 4 cm in schoon en goed sluitend potje.


Afspraken kunnen worden verzet mits dit minimaal 24 uur van te voren wordt aangegeven. (0113 - 216 515).
Spreek buiten de kantooruren uw bericht in op het antwoordapparaat. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk kontakt met u op.
Voor afspraken die niet tijdig worden afgemeld moeten wij kosten in rekening brengen.

LET OP: Houdt u er rekening mee dat de meeste keuringen contant worden afgerekend!


Extra voor:

- Scheepvaart
Zowel binnenvaart als zeevaart: brildragers dienen een reserve bril mee te nemen.
De laatste geneeskundige verklaring.
Vanaf 01-10-2015 is geen onderzoek op tuberculose meer nodig,
uitgezonderd bewoners van landen waar veel tuberculose heerst.
Röntgen afd. ziekenhuis Vlissingen: 0118 - 425 581
Röntgen afd. ziekenhuis Goes: 0113 - 234 360
Röntgen afd. GGD Goes: 0113 - 249 380 vaccinaties 0900-822 467
(Binnenvaartkeuring gaat vooraf aan aanvraag dienstboekje, Rijnpatent of grootvaarbewijs)
Zie ook "Voor alle keuringen denk aan"


- Offshore
Nederlands platform: Personal safety logbook (groene boekje)
Indien nog niet in bezit, bij ons te koop voor €14,
of door werkgever of uitzendbureau te bestellen via safetylogbook.nl
Noors platform: sinds 06-12-2012 hoeft er geen aparte verklaring (Helseerklaering) voor het Noorse plat worden afgegeven,
zie: Fylkesmannen/Rogaland
Engels platform: De keuringen worden aangemeld bij het vantage system
Zie ook "Voor alle keuringen denk aan"
- Sportduikers
Alleen voor sportduikers die al eerder bij Baarda Medische Keuringen zijn gekeurd, of in combinatie met scheepvaart- of offshorekeuring
Indien aanwezig, logboek meenemen.
Zie ook "Voor alle keuringen denk aan"
Voor onderzoek duikers, offshore, scheepvaart: Onderzoek & Certificering

- Rijbewijskeuring: alleen nog grootrijbewijs, taxi en medibus!
Eigenverklaring
koopt u bij het gemeentehuis. U kunt ook op Mijn CBR een Eigen verklaring kopen en invullen.
Neem behalve de eigenverklaring, enveloppe geadresseerd aan CBR, mee.
Eigen verklaring, pagina 1 alle vakken invullen, burgerservicenummer = sofinummer,
de 10 vragen met ja of nee beantwoorden. Ook een ja invullen als u iets gehad heeft.
De keuringen voor groot rijbewijs (C en D, vrachtauto en autobus / Medibus) gebeuren in samenwerking met Egberts Consulting onderdeel van Regiopoortwachters.
Zie ook "Voor alle keuringen denk aan"


- Geen keuringen meer voor alleen check-up.

Longfunctie Goes Zeeland

Tekeningen binnenvaart, zeevaart, offshore, sportduiker, personenauto en vrachtauto: Herman Nauta

Medische Keuringen Zeeland - Scheepvaartkeuring Zeeland -Scheepvaartkeuring Goes- Zeevaartkeuring Zeeland - Offshorekeuring Zeeland - Rijbewijskeuring Zeeland